European Tourism Manifesto

European Tourism Manifesto adopts roadmap to resume travel in summer
Travel

European Tourism Manifesto adopts roadmap to resume travel in summer

The European Tourism Manifesto adopted a road map recommended by the member states of the EU aiming to restore freedom…
Back to top button